TIETOSUOJA

Rekisterin nimi
Arjenvirityksen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– nimi

– yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

– asumismuoto

– yhteydenoton syy

Tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta, verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietojen luovutus
Arjenviritys ei luovuta tietoja ulkopuolisille markkinointi-, myynti- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen.  Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitaminen lain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Arjenviritys oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelun vastaamaan paremmin kävijän tarpeisiin. Sivujen kävijätiedot eivät yksilöi kävijää.

Rekisterin  pitäjä ja asioita hoitava henkilö
Arjenviritys Y-1159675-1
Pirjo Boman
Isoahontie 12
44500 Viitasaari
puh. 040 750 6543
arjenviritys(at)gmail.com